Integritetspolicy :

Vi arbetar för att skydda och respektera de uppgifter du som kund lämnar tlíll oss bl.a. genom att följa dataskyddsförordningen ( GDPR).

Vi behandlar dina lämnade personuppgifter då det är nödvändigt för att fullfölja ett avtal med dej.Som policy kommer de personuppgifter som

lämnas till Hälsinge Kök & Bad AB ( härefter förkortat HKB) inte att delas vidare om detta inte behövs för att möjliggöra leverans av varor , 

t.ex. med fraktbolag eller leverantörer till oss.HKB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för 

HKB:s räkning , t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster , bokföringstjänster m.m.Utförandet av dessa tjänster kan innebära att HKB:s

samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter.Bolag som hanterar personuppgifter för HKB:s räkning undertecknar alltid

avtal med HKB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Du har rätt att , i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning , när som helst begära att få tillgång till

de personuppgifter som behandlas om dej , att få felaktiga uppgifter rättade , att utöva din rätt till dataportabilitet samt att invända mot

behandlingen av personuppgifterna.